Logistieke dienstverlening

Business Developement
Benchmarking transport
Betonfabrikanten
Duurzaam Transport
Ecocombi / LZV
Herstructurering
Interim Manager
Intermodal transport
Inkoop transport
IT Projecten
Juridisch advies
Marketing / Verkoop
Multimodaal vervoer
Procurement / Contracten
Supply Chain Management
Tendering transport
Transport Consultancy
Windenergie
Wagenpark
Workshop Marketing
Zwaar transport

Juridische vragen en antwoorden

Aansprakelijkheid volgens AVC
AVC of Fenexvoorwaarden
Aansprakelijkheid volgens CMR
Algemene informatie AVC en CMR
Aflevering en proof of delvery
Informatie electronische vrachtbrief
Informatie over de vrachtbrief
Overbelading in AVC en Wet Wegvervoer Goederen (WWG)
Rententierecht


AVC OF FENEXVOORWAARDEN

Fenexvoorwaarden worden door de Fenex uitgegeven. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor overeenkomsten van expeditie. Er is sprake van expeditie, als de opdrachtnemer het vervoer laat uitvoeren door een andere partij. De Fenexvoorwaarden zijn eenzijdig door de branchevereniging van expediteurs opgesteld. Aansprakelijkheid van de expediteur wordt in principe uitgesloten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de expediteur of diens ondergeschikten. De schadevergoeding is beperkt tot een limiet.


Algemene vervoerscondities (AVC) worden uitgegeven door de Stichting vervoeradres. Deze voorwaarden zijn bedoeld voor vervoerovereenkomsten. Er is sprake van vervoer, als de opdrachtnemer het vervoer zelf uitvoert. Ook als de (hoofd-)vervoerder het vervoer uitbesteedt aan een ondervervoerder, geldt hij als vervoerder. De AVC zijn tweezijdig, doordat de voorwaarden zijn goedgekeurd door de brancheverenigingen van verladers respectievelijk vervoerders. Beoogd is een belangenafweging tussen verlader en vervoerder. De vervoerder is, behoudens overmacht, aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken vanaf het moment van inontvangstneming tot het moment van aflevering. Aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot een limiet, conform de bepalingen uit boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.


In de praktijk is het niet altijd duidelijk, of de opdrachtnemer expediteur danwel vervoerder is. In verband met het verschil in aansprakelijkheid adviseren wij om heldere afspraken te maken over de rol van de opdrachtnemer.

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL