Juridische vragen en antwoorden

Aansprakelijkheid volgens AVC
AVC of Fenexvoorwaarden
Aansprakelijkheid volgens CMR
Algemene informatie AVC en CMR
Aflevering en proof of delvery
Informatie electronische vrachtbrief
Informatie over de vrachtbrief
Overbelading in AVC en Wet Wegvervoer Goederen (WWG)
Rententierecht


Logistieke dienstverlening

Business Developement
Benchmarking transport
Betonfabrikanten
Duurzaam Transport
Ecocombi / LZV
Herstructurering
Interim Manager
Intermodal transport
Inkoop transport
IT Projecten
Juridisch advies
Marketing / Verkoop
Multimodaal vervoer
Procurement / Contracten
Supply Chain Management
Tendering transport
Transport Consultancy
Windenergie
Wagenpark
Workshop Marketing
Zwaar transport

AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS CMR

Wat is de aansprakelijkheidslimiet onder de CMR?

De vervoerder is maximaal aansprakelijk voor SDR 8,33 per ontbrekende kilogram brutogewicht (art. 23 CMR). Het maximum geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Voor welke schade is de vervoerder aansprakelijk?

De vervoerder is aansprakelijk voor verlies en beschadiging van de goederen, alsmede voor vertragingsschade in de aflevering. (art.17 CMR)

Maximale schadevergoeding bij vertragingsschade?

Bij vervoer onder CMR kan de schadevergoeding niet meer bedragen dan de vrachtprijs.

Hoeveel is SDR 8,33 in Euro’s?

SDR 8,33 bedraagt rond de € 9,35. De exacte omrekenkoers wordt dagelijks vastgesteld. Deze koers kunt u vinden op www.imf.org of op http://coinmill.com/EUR_SDR.html#SDR=8.33 .

Wat is de termijn, waarbinnen je schade kunt claimen?

De ontvanger is verplicht uiterlijk op het ogenblik van aflevering van de goederen aan hem, voorbehouden ter kennis van de vervoerder te brengen, waarin de algemene aard van het verlies of de beschadiging wordt aangegeven. (Let op: de mededeling op de vrachtbrief ‘onder algemeen voorbehoud’ of iets dergelijks heeft geen rechtseffect). Als het verlies of de beschadiging niet zichtbaar is op het moment van de aflevering, dan moet de ontvanger in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering van de goederen de voorbehouden ter kennis van de vervoerder brengen. Als de ontvanger dat niet doet, wordt hij geacht de goederen te hebben ontvangen in de staat als omschreven in de vrachtbrief. In dat geval is de vervoerder dus in principe niet aansprakelijk. Tegenbewijs is echter wel mogelijk. De ontvanger dient dan te bewijzen dat het verlies of de schade is ontstaan tijdens het vervoer. Dat zal niet altijd makkelijk zijn.

Indien de vordering betrekking heeft op een uitgevoerd transport geldt een verjaringstermijn van 1 jaar. Deze termijn wordt gestuit iedere keer dat de crediteur zich (schriftelijk) op zijn vordering beroept. Dat kan in de vorm van een betalingsherinnering, aanmaning, een schrijven waarin de vordering gestand wordt gedaan of anderszins. Vanaf de stuiting gaat telkens een nieuwe termijn van 1 jaar lopen. Laat de crediteur (tussendoor) 1 jaar of langer niets horen, dan is de vordering verjaard. In geval het een schadegeval betreft en de schade is een gevolg van opzettelijk of bewust roekeloos handelen, dan verjaart de vordering pas na verloop van 3 jaar.


Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL