Juridische vragen en antwoorden

Aansprakelijkheid volgens AVC
AVC of Fenexvoorwaarden
Aansprakelijkheid volgens CMR
Algemene informatie AVC en CMR
Aflevering en proof of delvery
Informatie electronische vrachtbrief
Informatie over de vrachtbrief
Overbelading in AVC en Wet Wegvervoer Goederen (WWG)
Rententierecht


Logistieke dienstverlening

Business Developement
Benchmarking transport
Betonfabrikanten
Duurzaam Transport
Ecocombi / LZV
Herstructurering
Interim Manager
Intermodal transport
Inkoop transport
IT Projecten
Juridisch advies
Marketing / Verkoop
Multimodaal vervoer
Procurement / Contracten
Supply Chain Management
Tendering transport
Transport Consultancy
Windenergie
Wagenpark
Workshop Marketing
Zwaar transport

AFLEVERING / 'PROOF OF DELIVERY'

Moment van aflevering

Het moment van aflevering van de goederen is juridisch van belang, omdat de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de lading op dat moment eindigt. Juridisch gezien is aflevering het feitelijk ter beschikking stellen van de goederen in de macht van de afzender. Juridisch gezien is afleveren dus niet altijd gelijk aan lossen. Meestal zal de afzender instructies hebben afgegeven aan de vervoerder, op welke wijze geleverd wordt.

Aflevering en Incoterms

In de koopovereenkomst van de goederen wordt afgesproken, op welke wijze wordt geleverd, bijvoorbeeld FOB of CIF. De uitvoering van de levering gebeurt door de vervoerovereenkomst. Afzender is óf de verkoper, óf de koper. De vervoerder is geen partij bij de koopovereenkomst. Ongeacht welke leveringconditie is afgesproken in de koopovereenkomst, vloeit hier voor de vervoerder geen verplichting uit voort. Aflevering onder de vervoerovereenkomst kan dus afwijken van de leveringsconditie onder de koopovereenkomst.

Bewijs van aflevering

Ondertekening van de vervoerovereenkomst door de geadresseerde is het bewijs van aflevering. Ondertekening van de pakbon of ondertekening op een handheld computer is geen geldig bewijs.

Moet chauffeur lossen?

Over het algemeen is het niet de chauffeur, die moet laden of lossen, maar draagt de afzender of geadresseerde zorg voor laden respectievelijk lossen. Wie er moet lossen is echter niet vastgelegd in de wet, en ook niet in de CMR. De verplichting om te lossen volgt uit het contract of uit het gebruik. Belangrijk om te weten is dat, degene, die verplicht is tot lossen ook aansprakelijk is voor eventuele schade ontstaan bij het lossen. In de AVC 2002 is in artikel 4 lid 1 voor de afzender de verplichting opgenomen, dat deze de lading moet (laten) lossen, tenzij partijen anders overeengekomen zijn of uit het soort vervoer c.q. de lading en het soort vrachtwagen anders blijkt. Dat betekent, dat op de vrachtbrief aangegeven kan worden, op welke manier aflevering (juridisch en praktisch) dient te geschieden.

Kan geadresseerde lading weigeren?

Ja, om welke reden dan ook. Hij wordt dan geen partij bij de vervoerovereenkomst. De vervoerder dient de afzender te informeren en om instructies te vragen. De afzender houdt dan het beschikkingsrecht over de lading.

Wachttijd chauffeur

Er bestaat geen regelgeving voor kosten, indien de chauffeur bij laden en/of lossen moet wachten. Kostenberekening voor wachttijden moeten contractueel worden overeengekomen.

Mag geadresseerde aan de chauffeur aanwijzingen geven?

Tot aan het moment van aflevering is de afzender de enige partij, die de vervoerder instructies mag geven. Na aflevering treedt de geadresseerde toe tot de vervoerovereenkomst, en is daarmee beschikkingsbevoegd over de lading geworden.

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL