Juridische vragen en antwoorden

Aansprakelijkheid volgens AVC
AVC of Fenexvoorwaarden
Aansprakelijkheid volgens CMR
Algemene informatie AVC en CMR
Aflevering en proof of delvery
Informatie electronische vrachtbrief
Informatie over de vrachtbrief
Overbelading in AVC en Wet Wegvervoer Goederen (WWG)
Rententierecht


Logistieke dienstverlening

Business Developement
Benchmarking transport
Betonfabrikanten
Duurzaam Transport
Ecocombi / LZV
Herstructurering
Interim Manager
Intermodal transport
Inkoop transport
IT Projecten
Juridisch advies
Marketing / Verkoop
Multimodaal vervoer
Procurement / Contracten
Supply Chain Management
Tendering transport
Transport Consultancy
Windenergie
Wagenpark
Workshop Marketing
Zwaar transport

ALGEMENE INFORMATIE OVER AVC EN CMR

Wat zijn de AVC 2002?

De afkorting AVC staat voor Algemene Vervoers Condities. Dit zijn wederzijdse algemene voorwaarden voor transport, d.w.z. dat zowel de verlader als de vervoerder gebruiker is van deze algemene voorwaarden. Let op: u dient de AVC van toepassing te verklaren op uw vervoersovereenkomst! Naast de AVC geeft sVa ook specifieke algemene voorwaarden uit, bijvoorbeeld voor bedrijfsverhuizingen, of koeriersdiensten. Zie ook Welke standaard algemene voorwaarden worden door sVa / Stichting Vervoeradres uitgegeven? De Stichting Vervoeradres is het forum, waarbinnen de ondernemersorganisaties TLN, GVN, NBB en EVO overleggen over de inhoud van de AVC. De laatste versie van AVC is in 2002 door Stichting Vervoeradres uitgegeven en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en te Rotterdam.

Welke onderwerpen worden in de AVC geregeld?

Met betrekking tot de vervoersovereenkomst worden o.a. geregeld: - de omvang van verplichtingen van verlader en vervoerder; - de beperking van aansprakelijkheden - omvang van de schadevergoeding - verjaringstermijn - informatie verplichtingen

Wat is CMR?

CMR staat voor Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (= Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het CMR is een internationaal verdrag tussen Europese landen. Het CMR verdrag is dwingend recht, dat wil zeggen dat afspraken of wetgeving, die in strijd zijn met het CMR ongeldig zijn. De CMR is automatisch van toepassing op al het internationale vervoer over de weg onder een vervoersovereenkomst. Tevens kunt u de CMR van toepassing verklaren op uw overeenkomsten van binnenlands vervoer.

Welke onderwerpen worden in de CMR geregeld?

Met betrekking tot de vervoersovereenkomst worden o.a. geregeld: - de omvang van verplichtingen van verlader en vervoerder en opvolgende vervoerders, - de beperking van aansprakelijkheden, - omvang van de schadevergoeding, - verjaringstermijn, - informatie verplichtingen. Omdat een aantal onderwerpen niet, of globaal geregeld wordt in de CMR, hebben sommige verladers/vervoerders de AVC bij internationaal transport van toepassing verklaard in aanvulling op de CMR. Zo kunnen bijvoorbeeld de bepalingen van de AVC inzake de verplichting tot laden en lossen toegepast worden bij internationaal vervoer.

Welke landen zijn er lid van het CMR-verdrag?

Inmiddels zijn er 64 landen toegetreden tot het CMR verdrag. Dat zijn alle Europese landen plus enkele Noord-Afrikaanse landen.

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL