ADVISEUR LOGISTIEK
 • Meer laadmeters
 • Beperking transportbewegingen
 • Besparing transportkosten
 • Reductie CO2
 • Meer volume per vracht

 • Logistieke dienstverlening

  Business Developement
  Benchmarking transport
  Betonfabrikanten
  Duurzaam Transport
  Ecocombi / LZV
  Herstructurering
  Interim Manager
  Intermodal transport
  Inkoop transport
  IT Projecten
  Juridisch advies
  Marketing / Verkoop
  Multimodaal vervoer
  Procurement / Contracten
  Supply Chain Management
  Tendering transport
  Transport Consultancy
  Windenergie
  Wagenpark
  Workshop Marketing
  Zwaar transport

  Recente Projecten

  2016 Contract en tender expert Afrika
  2015, Tender Transport en Kraan
  2015, Tendering Zwaartransport
  2015, Interim Tendermanager Transport
  2014, Transport Manager Inter East
  2014, Interim Logistiek Manager
  2014, Transport Consultant Wasserij

  Documenten

  CV Bouwe van der Meer Englisch
  CV Bouwe van der Meer German
  CV Bouwe van der Meer Dutch

   

  Wat is een Ecocombi / LZV?

  Van der Meer Logistiek Advies is een ervaren transport consultant en interim manager gespecialiseerd in alle fasen van de supply chain

  Een Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZV), ook wel Ecocombi, is een vrachtwagen die meer vracht kan en mag vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie. Een LZV is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 lang is en (in Nederland) maximaal 50 ton zwaar mag zijn. Omdat het brandstofverbruik nauwelijks stijgt, wordt bij het transporteren van goederen per LZV 4 tot 30% brandstof bespaard. Er bestaan zeven mogelijke LZV-varianten (zie afbeelding).

  Wettelijke status

  Per 31 december 2012 is de proeffase afgerond en per 1 januari 2013 is de wettelijke status van kracht[2]. Dit betekent dat elke transportondernemer met een LZV over de vrijgegeven routes mag rijden en het aantal LZV's niet meer beperkt is. De LZV mag alleen op wegen rijden die zijn vrijgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer; dit zijn in ieder geval alle auto(snel)wegen en belangrijke doorgaande routes. Verder zijn veel bedrijventerreinen en industriegebieden vrijgegeven. CROW heeft in 2012 de richtlijn uit 2009 aangepast waarbij wegbeheerders worden geholpen een afweging te maken of een aanvraag voor een LZV-route kan worden gehonoreerd. Deze richtlijn verscheen begin 2013.

  Beperkingen

  Aan het gebruik van een LZV zijn veel beperkingen opgelegd. Zo mag een LZV, buiten de autosnelweg, alleen op een vooraf vastgestelde route rijden en mag er niet gereden worden bij mist en extreme weersomstandigheden. LZV's mogen ook geen overwegen kruisen waarover treinen sneller dan 40 km/h rijden en woonerven en 'zone 30'-gebieden zijn ook taboe. De LZV is vooral bedoeld om van en naar industriegebieden te rijden. Voor LZV's geldt een algeheel inhaalverbod en de chauffeur heeft een extra rijopleiding nodig. Bovendien is de deelnemer verplicht ongevallen, overtredingen of misdrijven, waarbij de LZV is betrokken en eventueel opgemaakte processen-verbaal te melden.

  De vrachtwagencombinaties moeten onder meer:

 • voorzien zijn van een spiegeluitrusting conform de nieuwste Europese bepalingen;
 • beschikken over geavanceerde remsystemen;
 • beschikken over een aslastmeetsysteem;
 • voorzien zijn van een bord op de achterzijde met daarop een contour van de combinatie en een vermelding van de lengte in meters (zie bron 1).

  Voordelen ecocombi

  •Meer laadmeters per vracht.
  •Mogelijkheid om in één vracht meer materiaal vervoeren (tot 50% meer).
  •Beperking van het aantal transportbewegingen.
  •Besparing op de totale transportkosten.
  •Reductie van de hoeveelheid CO2.
  •Meer volume per vracht.

  Eventuele bezwaren ecocombi

  •Angst van andere weggebruikers voor de wegreuzen
  •Ladingverlies voor spoor / binnenvaart
  •Verkeersveiligheid zou in het gedrang kunnen komen

  Adviseur of consultant ecocombi / lzv

  Zoekt u een adviseur, consultant of zelfs een interim manager met expertise in het ontwikkelen van LZV's. Ik heb als transportdeskundige meer dan 20 jaar ervaring in wereldwijd transport en technische ervaring voor het ontwikkelen van ecocombi's. Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact mij opnemen.

  Sinds 2007 heeft Van der Meer Advies meer dan 20 logistieke oplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd voor bedrijven uit bijna alle sectoren, zoals industrie, logistiek, transport en supply chain.

 • Van der Meer Advies

  Powered by
  Bouwe van der Meer
  KVK Leeuwarden: 011.177.76
  VAT number: NL001456161B03

  Office

  Rozenbergswijk 21 8411 KN JUBBEGA
  The Netherlands
  Phone: +31 6 46 84 23 31
  info@interim-xl.com

  Other Websites

  Interim-xl.de
  Interim-xl.com
  Breakbulk-logisics.com
  Vandermeer-advies.nl

  Other links

  Tender Consultancy
  Schwertransport Schulung
  Schwertransport Seminar
  Ihr Einkaufsberater