Juridische vragen en antwoorden

Aansprakelijkheid volgens AVC
AVC of Fenexvoorwaarden
Aansprakelijkheid volgens CMR
Algemene informatie AVC en CMR
Aflevering en proof of delvery
Informatie electronische vrachtbrief
Informatie over de vrachtbrief
Overbelading in AVC en Wet Wegvervoer Goederen (WWG)
Rententierecht


Logistieke dienstverlening

Business Developement
Benchmarking transport
Betonfabrikanten
Duurzaam Transport
Ecocombi / LZV
Herstructurering
Interim Manager
Intermodal transport
Inkoop transport
IT Projecten
Juridisch advies
Marketing / Verkoop
Multimodaal vervoer
Procurement / Contracten
Supply Chain Management
Tendering transport
Transport Consultancy
Windenergie
Wagenpark
Workshop Marketing
Zwaar transport

INFORMATIE OVER DE VRACHTBRIEF

Is het strafbaar als je geen vrachtbrief hebt opgemaakt tijdens het vervoer van goederen?

ja, het verrichten van beroepsvervoer zonder dat er een vrachtbrief is opgemaakt is strafbaar. De boete bedraagt momenteel €125,-. Gebeurt dit binnen een termijn van 5 jaar voor de tweede keer, dan bedraagt de boete €187,50. Elke volgende overtreding levert een boete op van €250,-.

Is de vrachtbrief bij elk vervoer verplicht?

De CMR is op elk vervoer door beroepsvervoerders verplicht, behalve voor vervoer op basis van internationale postovereenkomsten, voor vervoer van lijken en voor verhuizingen.
Voor binnenlands vervoer zijn er andere uitzonderingen. Een vrachtbrief is in Nederland niet verplicht voor binnenlands beroepsvervoer van levende dieren, landbouwproducten (van de teeltplaats naar de veiling en voor leeg verpakkingsmateriaal van de veiling naar de teeltplaats), inboedels, losgestorte goederen en postzendingen.
Voor losgestorte goederen wordt meestal gebruik gemaakt van weegbonnen. Ook bij internationaal vervoer van losgestorte goederen wordt in de CMR meestal verwezen naar de aangehechte weegbon.

Wat moet er in de binnenlandse vrachtbrief staan?

Per 1 mei 2009 is de Wet Wegvervoer Goederen in werking getreden. Artikel 2.13 van deze wet stelt verbied het beroepsvervoer zonder vrachtbrief. In de Regeling Wegvervoer Goederen (dat is een ministeriële regeling op basis van de Wet Wegvervoer Goederen) wordt in hoofdstuk 6, artikel 15 vermeld, welke gegevens de vrachtbrief moet bevatten en hoe de vrachtbrief gebruikt moet worden. Het is in het belang van zowel de vervoerder als de verlader om alle danwel zo veel mogelijk gegevens op de vrachtbrief in te vullen. In de vrachtbrief worden de afspraken vastgelegd, die partijen in het kader van de vervoerovereenkomst hebben gemaakt. Veelal is de vrachtbrief ook het enige bewijs van het bestaan van de vervoerovereenkomst.

Hoe lang moet de vrachtbrief worden bewaard?

Het is raadzaam de vrachtbrieven te bewaren totdat de verjaringstermijnen zijn verstreken (zie hierboven). Daarnaast schrijft de fiscus een bewaartermijn van 7 jaar voor.

Wie is afzender?

Dit is de contractuele wederpartij van de vervoerder, dus de opdrachtgever tot vervoer. NB: verwar de afzender niet met de aflader, dit is het laadadres waar de goederen moeten worden opgehaald. Afzender en aflader zijn niet noodzakelijk dezelfde.

Wie is geadresseerde?

Dit is degene voor wie de goederen bestemd zijn. NB: verwar de geadresseerde niet met het losadres, de plaats waar de goederen gelost moeten worden. Geadresseerde en losadres zijn niet noodzakelijk hetzelfde.

Voorbehouden op de vrachtbrief ?

De vrachtbrief is hét bewijsmiddel bij uitstek. De vervoerder wordt geacht de goederen af te leveren in dezelfde staat als waarin hij ze heeft ontvangen. Indien bijvoorbeeld de te vervoeren dozen nat zijn en hij schrijft dit bij inontvangstneming op de vrachtbrief, kan hij daarmee aantonen dat de schade niet onderweg is veroorzaakt, maar dat de dozen al beschadigd waren op het moment dat ze aan hem werden aangeboden. Voor deze schade is hij dan niet aansprakelijk. Andersom geldt dat als de vervoerder bij inontvangstneming van de dozen géén bemerking op de vrachtbrief maakt ten aanzien van schade, hij niet zal kunnen weerleggen dat de schade tijdens het transport is ontstaan: De dozen zijn blijkbaar droog in de vrachtauto geladen (er staat immers geen opmerking op de vrachtbrief) en ze komen er nat weer uit. Conclusie: de schade is tijdens het vervoer ontstaan, de vervoerder is aansprakelijk. Ditzelfde geldt ook voor het aantal colli. Indien de vervoerder 20 colli laadt moet er 20 colli worden gelost. Krijgt hij 15 colli aangeboden en tekent hij dit bij inontvangstneming aan op de vrachtbrief, bewijst hij daarmee dat hij 15 colli heeft vervoerd. Tekent hij niets aan op de vrachtbrief, zijn er blijkbaar 20 colli aangeboden en geladen en 15 colli gelost. Voor de manco’s is vervoerder aansprakelijk.

Ondertekening van de vrachtbrief?

Ook hier geldt weer: de vrachtbrief is hét bewijsmiddel bij uitstek. Door ondertekening van de vrachtbrief in het vak “handtekening vervoerder” kan worden aangetoond dat de vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen. Door ondertekening van de vrachtbrief in het vak “handtekening geadresseerde” kan worden aangetoond dat de vervoerder de goederen heeft afgeleverd.

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL