Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijd ervaring en inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business Development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo
KWARTIERMAKER Transport
 • ervaring in transport / logistiek
 • direct inzetbaar
 • internationaal werkgebied
 • flexibele inzet
 • moderne systemen
 • Download de leaflet Interim manager NL

  Hoofdmenu:


  Advies voor betonfabrikanten
  Business Development


  CV Download Bouwe van der Meer
  Credit Management


  Industriele verhuizingen

  interim Inkoop

  Interim Management

  Google Optimalisatie

  ICT Projecten

  Juridisch Advies Transport

  Marketing en Verkoop Logistiek
  Financieel Management

  Interim Supply Chain Manager
  Transport Advies

  Wagenpark beheer

  Windturbine Projecten


  Zwaar Transport  Wat is kwartiermaken?

  Kwartiermaker is van oorsprong een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveren.
  In overdrachtelijke zin: iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider.
  In deze definitie komen een aantal termen voor die vrij universeel zijn en allemaal aanwezig zijn bij de meeste gebruikte omschrijvingen van kwartiermakers of kwartiermakersopdrachten:
  - Organisatie van iets geheel nieuws
  - Belast met de voorbereiding
  - Voorloper, wegbereider
  - Tijdelijk

  Uit deze kenmerken zijn ook wezenlijke verschillen te halen met andersoortige werkzaamheden zoals (project)management. Regulier management en projectmanagement is niet of zelden gericht op iets geheel nieuws, vaak niet tijdelijk van aard en uitsluitend de voorloper/wegbereider.
  Een kwartiermaker heeft ten opzichte van een reguliere management opdracht:
  - Minder kaders en zekerheden
  - Meer vrijheidsgraden
  - Grote impact op de toekomstige organisatie

  Verschil kwartiermaken met regulier of projectmanagement

  Hiervoor is aangegeven dat er in de fase volgend op de kwartiermakersfase er een aantal zaken duidelijk moeten zijn. Meestal zijn in een regulier en project management de meeste of een groot deel van de volgende aspecten aanwezig of bekend:
  - Er is een rechtspersoon van waaruit wordt geopereerd
  - Deze rechtspersoon heeft (eventueel informeel) een missie, visie en strategie
  - Er is een duidelijke opdracht/taak met een beoogd resultaat of functieomschrijving
  - Aan het realiseren hiervan zijn personele, financiële kaders en een tijdshorizon/planning gekoppeld
  - Er is een locatie waar de werkzaamheden kunnen plaats vinden
  - De benodigde (werkplek)voorziening hiervoor zijn aanwezig
  - Er is een ondersteunende staf (secretariaat, administratie, personeelszaken, communicatie)

  In een kwartiermakersfase zijn (veel van de) bovenstaande aspecten niet aanwezig. Dat heeft een aantal consequenties:
  - een kwartiermaker heeft meer vrijheidsgraden, maar tegelijkertijd ook in een groter vacuüm waarin hij moet opereren. Een kwartiermakersopdracht kent een groter afbreukrisico, omdat er niet eenduidig naar een helder omschreven doel kan worden toegewerkt binnen de aangegeven kaders. Een kwartiermaker dient (vaak) zijn eigen doelstelling en kaders te realiseren waarbij zijn belangrijkste richtlijn alleen het kompas is waarmee hij het doel (oplossing probleem of realiseren wens) kan realiseren.
  - Een kwartiermakersopdracht kent activiteiten op verschillende niveaus en een korte doorlooptijd. Het gevolg is dat een kwartiermaker snel moet kunnen handelen, snel schakelen tussen verschillende niveaus en zowel beleid maken en gelijktijdig weten hoe ze in de praktijk uitwerken (of uitgewerkt moeten worden).
  - Door het vaak onontgonnen terrein moet er snel met veel onbekende mensen samengewerkt worden op basis van wederzijds vertrouwen in plaats van een formele machtspositie.

  Karaktereigenschappen kwartiermakers

  - Een kwartiermaker is een solist die goed met mensen om kan gaan
  - Een kwartiermaker is creatief en denkt het liefst buiten gebaande paden om zijn doel te bereiken (en doet soms dingen die normaal eigenlijk niet mogen)
  - Een kwartiermaker moet voldoende ego hebben om zich te laten gelden, maar dat ego weer loslaten zodra het doel is bereikt en anderen met de eer kunnen gaan strijken
  - Een kwartiermaker is de directeur en de huismeester tegelijkertijd
  - Een kwartiermaker is een rasoptimist
  - Een kwartiermaker is eigenwijs en rigide ten aanzien van het proces en flexibel, service- en klantgericht m.b.t. de inhoud

  Ontwerp en realisatie:
  Van der Meer - Advies 2005
  Bouwe van der Meer
  De Line 16,8411 TV Jubbega
  info@vandermeer-advies.nl
  www.interim-xl.com
  Phone: +31 6 46 84 23 31

  Inzetbaar als interim manager
  Interim manager
  Interim manager transport
  interim manager logistiek
  kwartiermaker
  Interim manager distibutie Wagenparkbeheerder
  Financieel Manager
  Projectmanager ICT
  Interim inkoper Transport
  Inzetbaar als adviseur
  Business Developement Manager
  Business Analyst
  Account Manager
  Manager Verkoop
  Hoofd Planning
  Transport Manager
  Supply Chain Manager
  Transport Planner
  Interim inkoper logistics
  Inzetbaar als consultant
  Transport consultant
  Logstiek Advies
  Logistiek Consultant
  Transport adviseur
  Consultant eigen vervoer
  Gastspreker
  Interim inkoper logistiek
  Interim Procurement
  Category Lead Buyer