Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter A

Aanhangwagen

Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.

Aanhangwagencombinatie

Motorvoertuig voor goederenvervoer over de weg waaraan een aanhangwagen is gekoppeld.

Aankoppelen

Het aanhaken van een trailer aan een trekker of van een aanhangwagen aan een vrachtwagen.

ACN

ACN is de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland. De hoofddoelstelling van ACN is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie in de ruimste zin van het woord. Leden van ACN zijn luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, luchtvrachtexpediteurs, grondafhandelingsbedrijven, air cargo truckers, general sales agents en een groot aantal zakelijke dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, opleiders, adviesbureau’s, uitzendorganisaties en securitybedrijven.

AdBlue

AdBlue is een eenvoudig te gebruiken, hoogwaardige ureumoplossing. AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk voor AUS32, ofwel 32,5% waterhoudende ureumoplossing, en wordt in het SCR-systeem toegepast om de uitstoot van stikstofoxiden uit de uitlaat van zware dieselvoertuigen te verminderen. AdBlue is een heldere, niet giftige en veilige hoogzuivere ureumoplossing van 32,5% in gedemineraliseerd water. Het is niet explosief, niet ontvlambaar en niet schadelijk voor het milieu. AdBlue behoort tot de categorie vervoerbare vloeistoffen met een minimaal risico.

Administratieve voorraad

De voorraad goederen die volgens de voorraadadministratie daadwerkelijk aanwezig moet zijn.

ADR

Zie Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route.

Afkoppelen

Het afhaken van een trailer van een trekker of van een aanhangwagen van een vrachtwagen.

After sales service

Serviceverlening op het product bij de klant.

Agrocomplex

De verzameling activiteiten die gericht is op het produceren en distribueren van inputs voor agrarische bedrijven, op het productieproces van de agrarische bedrijven zelf en op het distribueren van de agrarische output, al dan niet nadat deze is be- of verwerkt.

Agrologistiek

Agrologistiek is het vervoer, de opslag, de distributie en de regie (besturing, beheersing en organisatie) van de agrostromen - food en non-food - in de gehele agroketen. Deze keten loopt van grondstoffen tot consument. Hierbij zijn de volgende voertuigbewegingen te onderscheiden: toelevering van grondstoffen zoals mengvoeder en meststoffen aan primaire producenten; Collectievervoer van het primaire product naar de verwerking (bijvoorbeeld de veiling); Verplaatsingvervoer van de verwerkingslocatie naar het distributiecentrum; Fijndistributie van het distributiecentrum naar de winkelier en supermarkt.

Algemene Vervoerscondities (AVC 2002)

Het gebruik van de Algemene Vervoercondities (AVC 2002) geeft duidelijkheid aan vervoerspartijen, omdat in de AVC 2002 veel praktische zaken vastgelegd zijn. De AVC 2002 helpt daardoor conflicten te voorkomen.

Alpentransitovervoer

Alpentransitovervoer betreft het wegvervoer door de Alpen, feitelijk het vervoer door Oostenrijk en Zwitserland.

Alternatieve brandstof

Een ander soort motorenergie dan de gewone brandstoffen, benzine en diesel.

Arbeidstijdenbesluit voor het vervoer (ATB vervoer)

In het Arbeidstijdenbesluit voor het vervoer zijn de rij- en rusttijden opgenomen die gelden in het nationale en internationale transport.

Asconfiguratie

Het totale aantal assen van een wegvoertuig of een combinatie van voertuigen en de plaatsing van deze assen.

Asdruk

De asdruk is dat deel van het gewicht van een voertuig (eigen gewicht en gewicht van de lading) dat via de wielen van één as op de ondergrond wordt overgebracht. Ook wel Aslast genoemd.

Ashefinrichting

Een op een voertuig vast aangebrachte inrichting om de belasting op de as(sen) naar gelang van de beladingstoestand van het voertuig te verlagen of te verhogen door het optrekken van de wielen van de bodem of het neerlaten van de wielen op de bodem, dan wel zonder het optrekken van de wielen van de bodem, teneinde de slijtage van de banden te verminderen wanneer het voertuig niet volledig beladen is, of het wegrijden van motorvoertuigen of voertuigcombinaties op een gladde bodem te vergemakkelijken door de belasting op de aangedreven as te vergroten.

Aslast

Zie asdruk.

Association of Tankcleaning Companies Netherlands (ATCN)

De ATCN is de branchevereniging voor de bedrijfstak tankautoreiniging in Nederland.

Asstel

Combinatie van twee of meer assen, evenwijdig gelegen op een onderlinge afstand van minder dan 1,80 meter.

ATB vervoer

Zie Arbeidstijdenbesluit voor het vervoer.

ATCN

Zie Association of Tankcleaning Companies Netherlands.

Autodiesel

Brandstof voor dieselmotoren in het wegverkeer (auto’s en vrachtwagens). Bij de benzinepomp heet dit kortweg diesel.

AVC 2002

Zie Algemene Vervoerscondities.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL