Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter B

Backoffice

De bedrijfsonderdelen en -systemen die de kernactiviteiten van het bedrijf ondersteunen, en die de klant niet te zien krijgt.

Backorder

Dat deel van de order dat niet uit voorraad kan worden geleverd maar wordt nageleverd.

Barcodes

Eendimensionale codering waarmee goederen automatisch geïdentificeerd kunnen worden. Ook wel streepjescodes genoemd.

Bedrijfsauto

Voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of een gehandicaptenvoertuig, en ingericht voor: a. het vervoer van goederen, of b. het uitvoeren van andere werkzaamheden; in ieder geval wordt als bedrijfsauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie N en een voertuig dat geregistreerd is als bedrijfsauto.

Bedrijfskaart

Op de bedrijfskaart staan gegevens van het transportbedrijf. Met de bedrijfskaart is het mogelijk om rij- en rusttijdengegevens uit de verschillende voertuigen te downloaden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de bedrijfsadministratie. De transportondernemer moet deze gegevens kunnen tonen bij bedrijfscontroles door inspectiediensten zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport. De bedrijfskaart is vijf jaar geldig. Zie tachograafkaart.

Bedrijfsleider

Bij de Eurovergunningaanvraag mag de bedrijfsleider aangewezen worden als vervoersmanager (die de vakbekwaamheid inbrengt in de onderneming), mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Begeleid transport

Transportbegeleiding is het begeleiden van een exceptioneel transport en het afschermen voor andere weggebruikers. Het doel hiervan is het bewaken van de veiligheid en doorstroming van het overige verkeer. De afmetingen van het transport bepaalt of begeleiding van het transport verplicht is. De begeleiding gebeurt door één of meer erkende particuliere begeleiders die gecertificeerd zijn volgens de Nederlandse richtlijnen. Zij gebruiken hiervoor speciaal ingerichte voertuigen.

Beladen

De aanwezigheid van goederen óf emballage in de vrachtauto, oplegger of aanhanger.

Beladen rit

Een beladen rit start op het moment dat goederen voor de eerste keer worden geladen en waarbij het voertuig daarvoor leeg was (of het moment dat de trekker wordt gekoppeld aan een beladen oplegger) en eindigt op het moment dat goederen worden gelost en het voertuig vervolgens leeg komt (of het moment dat de trekker wordt ontkoppeld aan een beladen oplegger).

Beladingsgraad

Het percentage van het beschikbare laadvermogen (in kilo’s) of het laadvolume (in kubieke meters) dat wordt benut.

Beladingsgraad van de afstand

Percentage van de voertuigkilometers van de rit (of de ritafstand) dat met lading is afgelegd.

Beladingsgraad van het (laad)volume

Percentage van het beschikbare laadvolume (in m3) dat tijdens de rit gebruikt is.

Beladingsgraad van het gewicht

Percentage van het beschikbare laadvermogen (in ton) dat tijdens de rit is gebruikt. Ook te berekenen als het vervoerd gewicht ten opzichte van het ingezette laadvermogen.

Belasting zware motorrijtuigen (BZM)

In het bezit van een vrachtauto(combinatie), moet er naast motorrijtuigenbelasting meestal ook belasting zware motorrijtuigen (bzm) worden betaald. BZM moet alleen worden betaald als de vrachtauto(combinatie) op de autosnelweg wordt gebruikt en voldoet aan beide volgende voorwaarden: Het motorrijtuig is uitsluitend bestemd voor het vervoeren van goederen. De toegestane maximummassa van de vrachtauto(combinatie) is 12 000 kg of meer.

Benuttingsgraad

Vaak synoniem voor beladingsgraad. Maar kan ook gebruikt worden om de benutting van de voertuigvloot of van het magazijn aan te duiden.

Beroepsgoederenvervoer

Vervoer van goederen in opdracht van derden tegen betaling.

Bestuurdersattest

Attest verplicht voor chauffeurs uit landen buiten de Europese Unie, die op Nederlands gekentekende voertuigen rijden.

Bestuurdersattest

Bestuurdersattest als bedoeld in de marktverordening voor het wegvervoer.

Bestuurderskaart

Op de bestuurderskaart worden de rij- en rusttijden van een chauffeur geregistreerd.

Beurtvaartadres

Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om de totale transactiekosten te verlagen. Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de ondernemersorganisaties EVO, Goederenvervoer Nederland,

Bevrachter

Partij die bemiddelt tussen iemand die een lading te vervoeren heeft, de verlader, en iemand die de lading vervoert.

Bezettingsgraad

Vaak synoniem voor beladingsgraad. Maar kan ook gebruikt worden om de benutting van de voertuigvloot of van het magazijn aan te duiden.

Big Data

Men spreekt van big data wanneer men werkt met één of meer datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden. De definitie van big data is niet altijd duidelijk. Volgens Gartner gaat het in elk geval om drie factoren: de hoeveelheid data, de snelheid waarmee de data binnenkomt en opgevraagd wordt en de diversiteit van de data. Daarnaast speelt ook de mogelijkheid tot statistische analyse een belangrijke rol.

Big-bag

Een standaard big bag (Engels voor een ‘grote zak’) is een zak met een inhoud van 1 000–1 300 liter voor opslag en vervoer van stortgoed. Wanneer gevuld is deze zak 1,5 meter hoog en past hij op een europallet.

Bilateraal vervoer

Goederenvervoer tussen twee landen door een voertuig dat in één van beide landen is geregistreerd.

Binnenlands vervoer

Goederenvervoer waarbij zowel de plaats van lading als de plaats van lossing in één land liggen.

Binnenlandse vergunning

Een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer welke verplicht is bij beroepsvervoer verricht met een vrachtauto waarvan het toegestane laadvermogen meer bedraagt dan 500 kg.

Biobrandstof

Biobrandstof is een verzamelnaam voor brandstoffen die gemaakt zijn uit biomassa.

Black box

De black box is een track & trace-unit die het hart vormt van fleetmanagementsystemen (FMS) in de transportsector. Het toestel ontvangt satellietsignalen via gps en is daardoor uitermate geschikt als volgsysteem voor de vloot. Zonder tussenkomst van de chauffeur registreert de black box gegevens gerelateerd aan de plaatsbepaling van vrachtwagens en assets. Door middel van gprs datacommunicatie worden geregistreerde data naar de backoffice verzonden. De unit wordt op een onzichtbare plaats in het voertuig ingebouwd.

Blokpallet

Een blok pallet wordt opgebouwd uit verschillende delen en bestaat uit een bovendek, tussendek, onderdek en de blokken die de dekken verbinden. Een blokpallet heeft vaak een afmeting van 100 cm x 120 cm. Deze afmetingen zijn zeer gangbare afmetingen. Hierdoor wordt blok pallet ook wel een industriepallet genoemd.

Bonded goods

Goederen die in een bonded warehouse worden opgeslagen.

Bonded warehouse

Zie entrepot.

Boordcomputer

Een boordcomputer is een kleine computer die in de cabine van vrachtwagens geplaatst wordt. Door koppeling met andere apparatuur, zoals scanners, printers, temperatuur- of veiligheidssensoren of de digitale tachograaf kan de boordcomputer een veelvoud aan gegevens ontsluiten, die de productiviteit en kostenefficiëntie van het logistieke bedrijf aanzienlijk verhogen. Via het display kunnen chauffeurs in realtime data met de backoffice uitwisselen.

Boxpallet

Pallet met opzetwanden, gebruikt voor het transport van losse goederen.

Brandstofaccijns

Op het verbruik van minerale oliën (bijvoorbeeld dieselolie en lpg) en op alternatieve brandstoffen is accijns van toepassing.

Brandstofclausule

Een clausule die vooral door vervoerders wordt gebruikt om veranderingen in de brandstofprijs te verrekenen met de opdrachtgevers.

Brandstofregistratie systeem

Systeem dat het verbruik van brandstof registreert.

Brandstoftoeslag

Brandstoftoeslag is een toeslag die door vervoerders, waaronder luchtvaartmaatschappijen en busmaatschappijen, aan de consument wordt doorberekend ter compensatie van de stijgende brandstofprijzen. Bij geboekte reizen wordt dit meestal via de touroperator verrekend. Eenzelfde soort toeslag wordt ook berekend door vrachtvervoerders aan hun opdrachtgevers (verladers) wanneer de brandstofprijzen een bepaald bedrag of percentage afwijken van de prijs die gold bij het vaststellen van de tarieven.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method. BREEAM is een beoordelingsmethode om de milieubelasting van gebouwen te bepalen. Op basis van een standaard voor een duurzaam gebouw geeft het aan welk prestatieniveau een gebouw heeft. Het is ontwikkeld door het Centre for Sustainable

Brutogewicht van goederen

Het totale gewicht van de vervoerde goederen en het gewicht van de verpakking, maar zonder het leeggewicht van de transporteenheden (bv. containers, wissellaadbakken en goederenpallets).

Bulk

Bulkgoed, massagoed of stortgoed zijn goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen zoals containers, pallets of dozen maar los in het ruim van een schip, of in een vrachtwagen of wagon worden gestort.

Bulktransport

Transport van onverpakte lading. Denk aan tankwagens.

BZM

Zie Belasting zware motorrijtuigen (BZM)

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL