Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter F

FENEX

Fenex (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) is een brancheorganisatie van expediteurs of logistieke dienstverleners die de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen behartigt.

FENEX-condities

Zie Nederlandse Expeditievoorwaarden.

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei kleine deeltjes in de lucht. Deze deeltjes zijn zo minuscuul dat de natuurlijke ‘vuilvangers’ in de neus-, mond- en keelholte ze niet tegenhouden. Daardoor kunnen ze bij het inademen diep in de luchtwegen terechtkomen en dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Niet voor niets wordt fijn stof gezien als één van de meest schadelijke vormen van luchtverontreiniging.

Filekosten vrachtverkeer

Economische schade voor het vrachtverkeer. Die bestaat uit directe vertragingsschade (zoals de kosten van stilstand en lagere snelheid van voertuig en chauffeur) en indirecte schade (omrijdkosten, aangepaste planning). Ook wel congestiekosten genoemd.

First-Party Logistics

Hierbij wordt de logistieke afhandeling door het producerende bedrijf zelf gedaan.

Flatcontainer

Een laadbaar platform zonder enige opbouw maar met dezelfde lengte en breedte als de bodem van een container en bovenaan en onderaan voorzien van hoekstukken.

Fleet Management System (FMS)

Fleetmanagement is een applicatie voor transportsoftware die zich richt op het wagenparkbeheer bij transportbedrijven. Een Fleetmanagementsysteem (FMS) automatiseert dit beheer en stelt transporteurs in staat, de productiviteit van het logistieke proces te verhogen tegen lagere kosten. De boordcomputer is de mobiele dataleverancier van het fleetmanagementsysteem. Door de koppeling met een transportmanagementsysteem (TMS) worden dossiers en planning automatisch bijgewerkt met actuele gegevens uit de vloot.

FMS

Zie Fleet Management System.

Forwarder

Tussenpersoon die in opdracht van een verlader het vervoer organiseert. Zie ook expediteur.

Fourth-Party Logistics (4PL)

Een Fourth-Party Logistics Service Provider biedt aan verladers een complete supply chain oplossing door het bij elkaar brengen, integreren en managen van middelen, competenties en technologieën van verschillende dienstverlenende organisaties. Een belangrijke taak voor de 4PL service provider is het namens de verlader ontwerpen, inrichten, optimaliseren en aansturen van de supply chain in een snel veranderende omgeving.

Frontoffice

De bedrijfsonderdelen en -systemen die in aanraking komen met de klant; de voorposten van een onderneming. Zie ook backoffice.

Full Container Load (FCL)

Zijn de goederen die worden aangeboden voldoende om een container te vullen dan spreekt men van een full container load.

Full Truck Load (FTL)

Ook wel ‘complete lading’ of ‘volledige lading’ genoemd. Volledige vrachtlading die naar een enkele ontvanger wordt vervoerd. Zie ook Less than Full Truck Load (LTL).

FUWA wegvervoer

FUWA Wegvervoer (Stichting Functiewaardering voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen) is het Kennis- en Informatiecentrum voor Beloningsvragen en Functiewaardering voor het Beroepsgoederenvervoer.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL