Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter G

Gebruik van vervoercapaciteit

De daadwerkelijke hoeveelheid vervoerde goederen of reizigers als percentage van de capaciteit van het voertuig gemeten in gewicht, volume, laadbakruimte of toegestaan aantal zittende of staande reizigers.

Gecombineerd goederenvervoer

Intermodaal goederenvervoer waarbij het grootste gedeelte van het traject per spoor, over binnenwateren of over zee wordt afgelegd en de aanvankelijke of laatste etappes over de weg zo kort mogelijk zijn.

Geconditioneerd voertuig

Voertuig waarvan de vaste bovenbouw of gestandaardiseerde laadstructuur speciaal is ingericht voor het vervoer van goederen bij een gecontroleerde temperatuur en waarvan de zijwanden, met inbegrip van de isolatie, ten minste 45 mm dik zijn.

Geladen goederen

In een wegvoertuig geplaatste en over de weg verzonden goederen.

Geleed voertuig

Trekker voor het wegverkeer waaraan een oplegger is gekoppeld.

Gelijktijdig gebruik van twee vervoermiddelen

Intermodaal goederenvervoer waarbij twee vervoermiddelen gelijktijdig worden gebruikt, waarbij één (passief) vervoermiddel wordt vervoerd door een ander (actief) vervoermiddel dat beweegkracht levert en energie verbruikt.

Geloste goederen

Na vervoer over de weg van een wegvoertuig afgehaalde goederen.

Geofencing

Geofencing laat transporteurs toe om op een kaart geografische zones af te bakenen en daaraan regels toe te kennen voor de beweging van hun (rollend) materieel. De backoffice en/of bestuurder ontvangen automatisch alarmen op het scherm, via sms of e-mail.

Gevaarlijke stoffen

De klassen over de weg vervoerde goederen zijn gedefinieerd in de vijftiende herziene uitgave van de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Verenigde Naties, Genève 2007.

Gevaarsidentificatienummer (GEVI)

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, moet aangegeven worden om welke stoffen het gaat. Dit gebeurt door middel van het GEVI, een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord.

GEVI

Zie Gevaarsidentificatienummer.

Gewicht Volle Wagen

Totaal gewicht van het voertuig (of combinatie van voertuigen) inclusief het maximaal toegestane gewicht van de lading.

Global Packet Radio Service (GPRS)

GPRS-datacommunicatie is gebaseerd op het gsm-netwerk, maar laat toe om meer gegevens te verzenden en ontvangen dan met normale gsm-modems of -telefoons. Door deze vorm van datacommunicatie kan de backoffice in realtime tekstberichten met chauffeurs uitwisselen en de vloot permanent op afstand volgen.

Goederenvervoer over de weg

De activiteit van elke onderneming die met een motorvoertuig of met een samenstel van voertuigen goederen voor rekening van derden vervoert

GPRS

Zie Global Packet Radio Service.

Grensoverschrijdend goederenvervoer

Goederenvervoer waarbij een landsgrens wordt overschreden.

Groupage- en distributierit

Een rit waarbij er gedurende de rit meerdere stoppunten voor laden en lossen zijn.

Groupagerit

Een rit waarbij er gedurende de rit meerdere stoppunten voor laden zijn. Zie ook collectierit en groupagevervoer.

Groupagevervoer

Van het begrip groupagevervoer bestaat geen officiële definitie. De meest gangbare is de volgende ‘het vervoer van samengevoegde zendingen, in het algemeen afkomstig van meerdere verladers, naar meerdere bestemmingen’.

GVW

Zie Gewicht Volle Wagen.

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points. In de Codex Alimentarius1 wordt HACCP gedefinieerd als een systeem om specifieke gevaren en preventieve maatregelen voor beheersing van deze gevaren te identificeren. Het systeem beperkt zich overigens niet slechts tot identificatie, ook een groot aantal andere aspecten worden er bij betrokken zoals bewaking, correctie en verificatie van proces en product. Het is dus een zorgsysteem gericht op voedselveiligheid middels het beheersen van de bedrijfsprocessen binnen de keten van voedingsmiddelen.

Handling factor

Het aantal keren dat vervoerders en verladers goederen oppakken op weg van herkomst naar bestemming.

Handling factor

Factor die aangeeft hoe vaak goederen in een handelsketen worden geladen en gelost.

Heftruck

Een door middel van een elektromotor of een verbrandingsmotor aangedreven transportmiddel, hoofdzakelijk voor het vervoer van goederen die op een pallet staan, bijvoorbeeld in een magazijn of op een bedrijfsterrein.

Hoefijzervervoer

Bij hoefijzervervoer ligt de vertrek- en aankomstplaats in hetzelfde land, maar wordt een ander land doorkruist, bijvoorbeeld omdat de route dan korter of sneller is.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL