Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter I

ILT

Zie Inspectie Leefomgeving en Transport.

Inbreng vakbekwaamheid

Binnen een bedrijf wordt altijd ťťn persoon aangemerkt als degene die de vakbekwaamheid inbrengt. Deze persoon is in bezit van het vakdiploma beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning) of het vakdiploma afvalstoffen (VIHB). Meestal is dit de eigenaar, vennoot of directeur, maar het kan ook een procuratiehouder of bedrijfsleider zijn. In geval van een eenmanszaak kan het ook de echtgeno(o)t(e) zijn. Bij de Eurovergunning wordt deze persoon de vervoersmanager genoemd.

Ingezetene

Persoon of bedrijf behorend tot de Nederlandse economie.

Inkomend transport

Het totaal aan goederen dat binnen het grondgebied van Nederland is gebracht. Buitengesloten is de transportdoorvoer zonder overlading op Nederlands grondgebied. Het totale inkomende transport is gelijk aan de som van invoer, inkomende quasi-doorvoer en inkomende transportdoorvoer.

Inkomende doorvoer

De som van inkomende quasi-doorvoer en inkomende transportdoorvoer.

Inkomende transportdoorvoer

De goederen die op weg van het ene naar het andere land over Nederlands grondgebied worden vervoerd en daar worden overgeladen van het ene op het andere transportmiddel of tijdelijk worden opgeslagen in een douane-entrepot, maar niet door de Nederlandse douane worden in- of uitgeklaard en in buitenlands bezit blijven. Deze goederen kunnen gedurende de gehele tijd dat ze in Nederland zijn onder douanetoezicht staan, of ze waren al voordat ze naar Nederland kwamen in het vrije verkeer gebracht. Het betreft hier de goederen die Nederland binnenkomen. Buitengesloten is de transportdoorvoer zonder overlading op Nederlands grondgebied.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.

Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is op 1 januari 2012 samengevoegd met de VROM-inspectie tot de Inspectie

Integrator

Partij die aansturing geeft aan het integreren van fysieke en systeemtechnische aspecten binnen de logistiek. Een 3 of 4PL dienstverlener neemt in de praktijk vaak de rol van integrator op zich.

Integrator

Bedrijf dat expreszendingen (pakjes, spoedzendingen e.d.) zowel over de weg als door de lucht vervoert.

Integriteitsverklaring beroepsvervoer

Een verklaring van de Minister van Justitie dat uit een onderzoek met betrekking tot het gedrag van de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon is ingesteld, gelet op het risico voor de samenleving alsmede het risico voor een behoorlijke beroepsuitoefening, niet gebleken is van bezwaren tegen die natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Intermediair verbruik

De producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het productieproces, gewaardeerd tegen aankoopprijzen, exclusief aftrekbare btw. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn, maar ook diensten zoals communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe accountants.

Intermediate Bulk Container (IBC)

IBC is de afkorting van Intermediate Bulk Container. Het zijn verpakkingen die gebruikt worden als tussenvorm tussen vaten en bulktransport (vrachtwagentransport, zeecontainer of boottransport). De IBCís zijn nog manipuleerbaar met vorkheftrucks of pompwagentjes maar niet meer handelbaar met de hand zoals vaten.

Intermodaal

Combinatie van verschillende modaliteiten, met name als alternatief voor uitsluitend vervoer over de weg. Ook gecombineerd vervoer of multimodaal vervoer genoemd, in tegenstelling tot unimodaal.

Intermodaal goederenvervoer

Multimodaal vervoer van goederen, in dezelfde intermodale transporteenheid, met opeenvolgende vervoerswijzen zonder dat bij de verandering van de vervoerswijze de goederen zelf worden verplaatst.

Intermodale terminal

Plaats die is uitgerust om intermodale transporteenheden (ITUís) tussen de vervoerswijzen over te laden en op te slaan.

Intermodale Transporteenheid (ITU)

Container, wissellaadbak of oplegger/motorvoertuig voor goederenvervoer over de weg geschikt voor intermodaal vervoer.

Internationaal vervoer

Het totaal van bilateraal, cabotage- en derdelandenvervoer door Nederlandse voertuigen.

International Road transport Union (IRU)

International Road Transport Union (IRU) is de wereld wegvervoer organisatie, die de belangen behartigt van de exploitanten van de bus, taxi en vrachtauto.

Internationale goederenstromen

Het vervoer van goederen tussen twee landen. Als het gaat om vervoer van een ander land naar Nederland betreft het invoer. Andersom is het uitvoer. Betreft het vervoer tussen twee andere landen over Nederlands grondgebied, dan is het doorvoer. Samen vormen de invoer en de doorvoer het inkomende transport. Uitvoer en doorvoer tellen op tot het uitgaande transport.

Invoer

De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. Onder de invoer vallen ook de goederen die via Nederland vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, zonder dat significant industriŽle bewerking plaatsvindt (wederuitvoer).

Invoer voor binnenlands gebruik

De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa.

Invoer voor wederuitvoer

De goederen die Nederland binnenkomen, daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, en daarna, zonder dat significant industriŽle bewerking plaatsvindt, Nederland weer verlaten.

IRU

Zie International Road transport Union.

ISO container

ISO of intermodale containers worden gebruikt voor het wereldwijd (ook wel intermodaal) transporteren van vracht. Zeecontainers worden gemaakt volgens de specificaties van het ĎInternational Organization for Standardizationí (ISO) en zijn geschikt voor transport over de weg, het water en het spoor. In deze regelgeving staat onder andere beschreven aan welke kwaliteitseisen een container moet voldoen, welke interne-, en externe afmetingen een container moet hebben en hoe sterk de container moet zijn. Het doel van een ISO certificering is dat de zeecontainer externe invloeden kan doorstaan tijdens de opslag en het transport. Hierbij kan men denken aan het kranen, optillen, beladen en stapelen van de containers.

ITU

Zie intermodale transporteenheid.

IVW

Zie Inspectie Verkeer en Waterstaat.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL