Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter K

Kangoeroevervoer

Vervoer van wegvoertuigen per spoor.

Kemlerbord

De gevarenklasse staat in combinatie met een stofidentificatienummer vermeld op een rechthoekig oranje bord. Het Gevaarsidentificatienummer (GEVI), ook wel Kemler nummer of code genoemd staat altijd boven het stofidentificatienummer.

KennisDC Logistiek

Het KennisDC Logistiek maakt logistieke kennis beschikbaar voor de sector en kan ondernemers helpen bij innovatie, oplossen van logistieke problemen en het verbeteren van processen. Het KennisDC Logistiek is een samenwerking tussen TLN, EVO, 6 logistieke HBOís en regionale partijen.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als zelfstandig instituut binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM strategische verkenningen en beleidsanalyses. Hierbij kijkt het KiM specifiek naar vraagstukken op het beleidsterrein mobiliteit vanuit verschillende invalshoeken (economie, leefomgeving en gedrag).

Ketenmanagement

Logistieke manier van werken om de samenwerking tussen de diverse schakels in de logistieke keten te verbeteren zodat een integraal proces ontstaat.

Ketenomkering

Het organiseren van de keten vanuit de reŽle en individuele vraag en niet op basis van een voorspelde of veronderstelde behoefte. Bij ketenomkering ligt de nadruk niet langer op efficiŽntie maar juist op effectiviteit; het zo goed mogelijk voldoen aan de wensen van de consument, klant, gebruiker of cliŽnt.

Ketenregie

Ketenregie wordt opgevat als het besturen en beheersen van dynamische en soms virtuele logistieke ketens en netwerken. Het doel van ketenregie en Ėconfiguratie is om de efficiŽntie en de effectiviteit in het logistieke proces te verhogen door optimale service aan de klant te leveren en integrale logistieke kosten te beheersen en zo laag mogelijk te houden.

Ketenregisseur

De partij die de ketenregie uitvoert.

Keurmerk Transport en Logistiek

Het Keurmerk Transport & Logistiek is een overkoepelend keurmerk voor het goederenvervoer over de weg. Het Keurmerk Transport & Logistiek is gebaseerd op het bekende managementmodel van het Instituut voor Nederlandse Kwaliteit (INK). De eisen die het keurmerk stelt zijn samengesteld aan de hand van de negen managementaandachtsgebieden van het INK-model. Deze aanpak waarborgt continue kwaliteitsverbetering voor ťn door keurmerkhouders.

Key performance indicators (KPI)

Kritieke prestatie-indicatoren (ook wel kritische in plaats van kritieke) afgekort KPIís, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. In het Engels worden deze aangeduid als key performance indicators, niet te verwarren met critical success factors (kritieke succesfactoren). Kritieke prestatie-indicatoren zijn variabelen waaraan is af te lezen of een organisatie op koers ligt voor de doelstellingen en zijn dus te gebruiken als managementinstrument. Kritieke succesfactoren zijn noodzakelijke voorwaarden voor die doelstellingen.

Kiepauto

Auto met beweegbare laadbak voor losgestorte goederen.

Kilometerbeprijzing

Betalen van een bepaalde prijs per kilometer.

Kilometerheffing

De kilometerheffing in Nederland was een plan voor het invoeren van een financiŽle heffing voor gemotoriseerd verkeer op basis van het aantal gereden kilometers. Het tarief per gereden kilometer zou afhangen van het tijdstip (spits/nacht) en de locatie waarop gereden wordt. Zo kan het gebruik van drukke wegen op drukke momenten worden ontmoedigd. De heffing kan verder gedifferentieerd worden naar verbruik en uitstoot van verschillende voertuigen, om zo milieuvriendelijkere voertuigen te stimuleren.

KIM

Zie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Kingpin

Onderdeel van de koppeling tussen een oplegger en een trekker. Zie ook koppelschotel.

Kiwa Register

Kiwa Register geeft vergunningen af in opdracht van onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Kiwa Register geeft waardedocumenten uit voor vervoer over land, water en door de lucht: vergunningen voor binnenvaart, visserij, koopvaardij, bus, taxi, vrachtauto en luchtvaart. Daarnaast is Kiwa Register specialist op het gebied van het registreren en verstrekken van informatie en het optimaliseren of overnemen van administratieve processen.

KLS

Zie Kring Logistiek en Supply Chain.

KNG

Zie Kwaliteitsnet Goederenvervoer.

Kooiaap

Meeneembare vorkheftruck, bijvoorbeeld gemonteerd op een oplegger. Zie ook meeneemheftruck.

Kooldioxide (CO2)

Stof die wordt gevormd bij verbranding van het in de motorbrandstof aanwezige koolstof. Hierdoor is de CO2emissie evenredig met het brandstofverbruik.

Koolmonoxide (CO)

Een van de stoffen waarvan de maximale uitstoot gemeten in gram/kWh in de Euronormen voor vrachtautoís is vastgelegd.

Koppelschotel

Een koppelschotel is een schotelvormige plaat, voorzien van een wigvormige sleuf, die op het chassis van een trekker (vrachtauto) wordt geplaatst en is bedoeld om een oplegger aan te koppelen.

Kredietwaardigheid

Eťn van de eisen om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning. Om aan te tonen dat een transportbedrijf kredietwaardig is, is een verklaring van een accountant of deskundige nodig. Het bedrijf moet over een bedrijfskapitaal beschikken van Ä 9 000 voor het eerste in te zetten voertuig en Ä 5 000 voor elk volgend voertuig.

Kwaliteitsnet Goederenvervoer (KNG)

Een samenhangend netwerk van verbindingen tussen de economische centra, waarover het economisch relevante verkeer op verantwoorde wijze kan worden afgewikkeld. Door intensieve samenwerking tussen (lokale, regionale en landelijke) overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven wordt een integraal pakket van kwaliteitseisen opgesteld ten aanzien van bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van leefomgeving en wordt een selectief netwerk vastgesteld waarop die kwaliteitseisen worden toegepast.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL