Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter L

Laad-, los- en overslagactiviteiten

Omvat bedrijven die zich bezighouden met het laden, lossen of overslaan van verschillende producten als containers, bulk- en stukgoed in en vanuit binnenschepen, zeeschepen, vrachtauto’s, treinwagons en luchtvaartuigen.

Laadeenheid

Gestandaardiseerde eenheid waarin lading vervoerd kan worden.

Laadmeter (LDM)

Een genormeerde maatstaf in het wegvervoer. Een laadmeter is 1 meter van de laadruimte van een vrachtwagen in de lengte.

Laadoppervlakte in het voertuig

De maximaal voor goederenvervoer beschikbare laadoppervlakte in het voertuig (bv. gemeten in vierkante meter).

Laadplaats

De plaats waar de goederen in een motorvoertuig voor goederenvervoer over de weg zijn geladen of de plaats waar de trekker voor het wegverkeer is verwisseld.

Laadvermogen

Het door de bevoegde dienst van het land van registratie van het voertuig toegestane maximumgewicht van de goederen.

Laadvolume

Het maximaal beschikbare volume in het voertuig (bv. gemeten in kubieke meter) voor goederenvervoer.

Lading

Goederen die met een vervoermiddel worden vervoerd. Ook het vervoer van een lege zeecontainer, een lege wissellaadbak of een lege afzetcontainer wordt als lading beschouwd. De lading kan uit één of meerdere zendingen bestaan.

Lading

Alle personen, dieren, goederen, lastdragers, alsmede zonder gebruik van gereedschap van het voertuig los te nemen laad- en losinrichtingen en voertuiguitrustingen; het reservewiel alsmede verwisselbare uitrustingsstukken daaronder niet begrepen.

Ladingdiefstal

Diefstal van lading uit een vrachtauto.

Ladingzekering

Het goed vastzetten van lading.

Lean-and-green

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Zie ook Connekt.

Lege rit

Begint op het moment dat het voertuig volledig leeg van een plaats vertrekt en eindigt op het moment dat het voertuig op een plaats gaat laden.

Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe

De Zwitserse wegenbelasting LSVA geldt voor vrachtauto’s met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton op alle wegen in Zwitserland en in Liechtenstein.

Less than full truck load (LTL)

Als een vracht niet voldoende is om een vrachtauto volledig of bijna volledig te beladen, is er sprake van LTL. LTL bevindt zich daarmee tussen pakketvervoer en FTL (Full truck load). Zie ook FTL.

LKW Maut

De tolheffing voor vrachtwagens (Lastkraftwagen, LKW) in Duitsland is een op afstand gebaseerde weggebruiksvergoeding voor vrachtwagens.

LKW Maut

Duitsland kent een kilometerheffing, de LKW-Maut, voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde autowegen voor vrachtauto’s van 12 ton en meer. ‘Maut’ is de vertaling van ‘tol’.

LNG

Liquefied/liquid natural gas, afgekort tot lng, in het Nederlands ook wel vloeibaar aardgas genoemd, is een mengsel van voornamelijk methaan met mogelijke restgassen als stikstof, propaan en ethaan. Methaan is bij normale druk vloeibaar bij cryogene temperaturen van ca. –162°C.

Logistic Service Provider (LSP)

Bedrijf dat een aantal transport-, warehousing, distributie en verwante diensten verleent aan andere bedrijven in de bevoorradingsketen. Ook derde partij distributiebedrijven, 3PL of contract distributiebedrijven genoemd. Tegenwoordig zien we een nieuwe generatie logistics services providers opkomen, de zogenaamde 4PL (4th party logistics) – dit zijn bedrijven die een algeheel beheer van logistieke netwerken en LSPs in opdracht van fabrikanten en retailers verzorgen. Zie ook 3PL en 4PL.

Logistics Performance Index (LPI)

De Logistics Performance Index (LPI) is door de Wereldbank ontwikkeld en is een interactieve benchmark op het gebied van logistiek. Het is gemaakt om landen te helpen om uitdagingen en kansen te identificeren en aan te geven hoe ze hun performance kunnen verbeteren. De LPI 2014 maakt een vergelijkingen tussen 160 landen en wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

Logistiek

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Tevens rekent men ook de omgekeerde goederenstroom (reverse logistics) tot het domein logistiek. Zie ook retourlogistiek.

Logistiek dienstverlener

Onderneming die tegen vergoeding alle of een deel van de logistieke activiteiten van de klant verzorgt.

Logistiek sectorhuis

Het Logistiek Sectorhuis is ontworpen in 2007 om een overzicht te geven van alle aan logistiek gerelateerde activiteiten in Nederland. Het Sectorhuis is breder gedefinieerd dan de Topsector Logistiek en omvat naast de directe logistieke activiteiten ook de indirecte logistieke activiteiten.

Logistieke Alliantie (LA)

De Logistieke Alliantie (LA) is een platform en netwerk van 9 organisaties in de logistieke sector. De LA is opgericht om de samenwerking tussen de belangrijkste organisaties in de logistiek onderling en de samenwerking met overheid en politiek te versterken.

Logistieke dienstverlening

Dat deel van het ‘supply chain proces’, inclusief de front- en backoffice functies, dat zorgdraagt voor de planning, implementatie, productie en controle van een efficiente stroom van opslag en bewerking van goederen, diensten en gerelateerde informatie van het punt van oorsprong naar het punt van consumptie teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

Lokale post en koeriers

Omvat postbedrijven zonder een universele dienstverplichting en koeriers, die bestel-, bezorg- en afhaaldiensten leveren. Hierbij kan gedacht worden aan het vervoer van informatiedragers, pakketten en andere kleine stukgoederen waarbij het accent ligt op snelheid, leveringsbetrouwbaarheid (persoonlijke begeleiding) en vervoer van deur tot deur.

Loods

Warehouse, gebouw dat als berg- of werkplaats dient.

Losplaats

De plaats waar de goederen van een motorvoertuig voor goederenvervoer over de weg zijn gelost of de plaats waar de trekker voor het wegverkeer is verwisseld.

LPI

Zie Logistics Performance Index.

LSVA

Zie Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe.

LTL

Zie Less than full truck load.

Luchtvrachttrucking

Het vervoer van luchtvracht via de weg.

LZV

Zie Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL