Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter M

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO zijn de samenhangende bedrijfsactiviteiten die wezenlijk bijdragen aan veiligheid, duurzaamheid, goed ondernemerschap en tevens de doelstellingen op het gebied van winst en/of continuïteit van de onderneming ondersteunen.

Mainport

Een belangrijk logistiek knooppunt zoals een zeehaven of luchthaven.

Massa ledig voertuig

Dit is de massa van een voertuig, uitgedrukt in kilogram, zonder passagiers en lading.

Massa rijklaar

Deze waarde geeft aan wat de massa van het voertuig is in rijklare toestand, uitgedrukt in kilogram, met een voor 90 procent gevulde brandstoftank en een bestuurder (75 kg).

Maut

LKW-Maut (LKW = Lastkraftwagen, vrachtwagen) omvat tol voor vrachtwagens in drie Duitstalige landen, TollCollect in Duitsland, Schwerverkehrsabgabe in Zwitserland en GO-Box in Oostenrijk. Zie ook LKW-maut.

Maximaal Toegelaten Massa

De optelsom van het gewicht van: voertuig + inzittenden + laadvermogen (maximale lading).

Maximum toegestaan gewicht

De ‘toegestane maximummassa’ is de eigen massa (leeggewicht) van het voertuig vermeerderd met de voor het voertuig toegestane maximummassa aan lading.

Meeneemheftruck

Motorrijtuig met beperkte snelheid, zonder laadruimte, uitgerust met een hefinrichting waarvan het zwaartepunt van de te heffen last tussen de wielen ligt en dat zelfstandig voor laad- en losactiviteiten kan worden ingezet. Zie ook kooiaap.

MIA

Zie Milieu Investerings Aftrek.

Milieu Investerings Aftrek (MIA)

Regeling Milieu Investerings Aftrek. Dit is een van de twee investeringsregelingen om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. De andere is VAMIL.

Milieuzone

Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten beperkt is. Het doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen.

Militair voertuig

Wegvoertuig van het leger.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Het Ministerie dat belast is met leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het Ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Modal shift

Modal shift is het veranderen van de gebruikte modaliteit bij het transport van mensen of goederen. Onder personen modal shift wordt vaak een verschuiving van auto naar de fiets of het openbaar vervoer verstaan. Bij goederen modal shift wordt meestal een verschuiving bedoeld van wegverkeer naar spoor of binnenvaart.

Modal shift

Er is sprake van modal shift wanneer een ladingpakket, dat eerst door de ene modaliteit werd vervoerd voortaan door een andere modaliteit wordt vervoerd.

Modal split

Het procentuele aandeel van de verschillende modaliteiten in het totale goederenvervoer of personenvervoer. Zie ook modaliteit.

Modaliteit

Vervoerswijze. Dit kunnen zijn zeevaart, binnenvaart, trein, pijpleiding, luchtvaart en wegtransport.

Motorrijtuig

Motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Motorrijtuigbelasting (MRB)

Als een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto, autobus of motor) op naam wordt gezet, wordt er aangifte voor de motorrijtuigenbelasting gedaan. Voor dat motorrijtuig moet dan motorrijtuigenbelasting betaald worden.

Motorvoertuig voor goederenvervoer over de weg

Alleenrijdend motorvoertuig ontworpen voor goederenvervoer over de weg (bv. vrachtwagen) of gekoppelde combinatie van wegvoertuigen voor goederenvervoer (bv. vrachtwagens met aanhangwagen(s) of trekker voor het wegverkeer met oplegger en met of zonder aanhangwagen).

MRB

Zie motorrijtuigbelasting.

MTM

Zie Maximaal Toegelaten Massa.

Multimodaal

Transport waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende modaliteiten, gedekt door hetzelfde document (transportovereenkomst).

Multimodaal goederenvervoer

Goederenvervoer met minstens twee verschillende vervoerswijzen.

Multimodaal transport

Vervoer dat verloopt via minstens twee verschillende modaliteiten ofwel minimaal een modal shift doormaakt.

Multimodale netwerken

Transportnetwerken waarin verschillende modaliteiten zijn gecombineerd.

MVO

Zie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL