Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter O

OBU

Zie On Board Unit.

Offshoring

Het verplaatsen van een deel van de bedrijfsprocessen naar lage lonen landen.

Omloopsnelheid van de voorraad

Met omloopsnelheid van de voorraad wordt aangegeven hoe vaak per jaar de gemiddelde voorraad wordt omgezet (in hoeveelheden). Met behulp van dit getal kan uitgerekend worden hoeveel dagen de producten gemiddeld in het magazijn liggen.

Omzet

Door de wegvervoersonderneming gedurende de verslagperiode in rekening gebracht totaalbedrag overeenkomend met de marktwaarde van de aan derden geleverde goederen of verleende diensten. De omzet omvat ‘overige exploitatie-inkomsten’, bv. inkomsten uit concessies, franchise-overeenkomsten, octrooien, handelsmerken en dergelijke. Hierbij zijn alle belastingen en andere heffingen op de door de onderneming aan haar klanten in rekening gebrachte goederen en diensten inbegrepen, met uitzondering van de btw. De omzet omvat ook alle andere aan de klanten aangerekende kosten. Aan de klant verleende prijsverminderingen, restituties en reducties, met uitzondering van kortingen voor contante betaling, moeten in mindering worden gebracht.

On Board Unit (OBU)

Een on-board unit (OBU) is een communicatieapparaat voor het betalen van tol op tolwegen. Een OBU wordt ook wel een transponder of ‘kastje’ genoemd, alhoewel OBU’s tegenwoordig soms erg klein zijn, soms zelfs in de vorm van een sticker.

Onbegeleid vervoer

Zie vervoer van een niet door de chauffeur begeleid motorvoertuig voor goederenvervoer over de weg.

Ondeelbare lading

Lading die ten behoeve van het vervoer over de weg niet in twee of meer ladingen kan worden gesplitst zonder dat zulks overmatige kosten of risico van schade meebrengt.

Onderneming voor goederenvervoer over de weg

Wegvervoersonderneming die diensten verleent en exploiteert op het gebied van het vervoer van goederen, en waarvan de hoofdactiviteit uit het oogpunt van toegevoegde waarde uit wegvervoer van goederen bestaat.

Ondervervoerder

In gevallen schakelt een vervoerder voor (een gedeelte van) het daadwerkelijke vervoer een ondervervoerder in. Zie ook charter en subcontractor.

Opbouw

Opbouw kan bestaan uit: Autobus, Bouwvoertuig, Brandweervoertuig, Container carrier, Geconditioneerd vervoer, Gesloten opbouw, Kraan/takelwagen, Open/huif opbouw, Reinigingsvoertuig, Tankwagen, Trekker, Veewagen, Vervoer boten, Vervoer voertuigen, overig/onbekend. Zie ook chassis.

Opdrachtgever transport

Partij die een lading door een vervoerder laat transporteren. De opdrachtgever kan ook een andere vervoerder zijn. Zie ook verlader.

Oplegger

Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rusten.

Oplegger

Aanhangwagen die ontworpen is om aan een opleggertrekkend voertuig of aan een dolly te worden gekoppeld en die op het trekkende voertuig of de dolly een aanzienlijke statische verticale belasting overbrengt; in ieder geval wordt als oplegger aangemerkt een voertuig met carrosserietype DA en een voertuig dat geregistreerd is als oplegger.

Opleggertrekker

Bedrijfsauto die hoofdzakelijk is ontworpen en gebouwd voor het trekken van opleggers; in ieder geval wordt als opleggertrekker aangemerkt een voertuig met carrosserietype BC en een voertuig dat geregistreerd is als opleggertrekker of als trekker.

Opslag

Het opslaan van goederen.

Orderpicken (Orderverzamelen)

Het verzamelen van goederen aan de hand van orders.

Orderverzamelen

Zie orderpicken.

Ouderdom wegvoertuig

Het aantal jaren dat verstreken is sinds de eerste registratie van het wegvoertuig, ongeacht het land van registratie.

Out-of-stock

Het product is niet meer op voorraad.

Outsourcing

Uitbesteding, inhuren van een dienstverlener voor het uitvoeren van taken die voorheen intern werden verricht.

Overbelading

Bij overbelading kunnen feitelijk drie vormen onderscheiden worden: (1) Het totale gewicht van het voertuig of de combinatie is te hoog (2) De druk op een of meer assen is te hoog (3) De druk onder de koppeling is te hoog.

Overslag

Goederen die van de ene naar de andere vervoersmodaliteit worden overgebracht of overgezet.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL