Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter R

RDW

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. RDW is de bevoegde instantie op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte.

Rechtspersoon

Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Reële vestiging

Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning. De onderneming moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een werkelijke en duurzame vestiging.

Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen (VLG)

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). De basis van deze wetten is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het ADR.

Regeling Voertuigen

Dit is een regeling die in Nederland op hoofdlijnen technische eisen stelt aan voertuigen.

Regeling Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen

Subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

Retourlogistiek

Het terughalen van producten en/of verpakkingen met als doel om ze geheel of gedeeltelijk opnieuw te gebruiken. Ook wel reverse logistics genoemd.

Reverse Logistics

Logistieke beheersing van terugkomende goederen, bijvoorbeeld voor reparatie of hergebruik. Ook wel retourlogistiek genoemd.

RFID-identificatie (RFID)

Radio frequency identification (identificatie met radiogolven, RFID), is een technologie om van een afstand informatie op te slaan in en af te lezen van zogenaamde RFID-tags die op of in objecten of levende wezens zitten.

Rijkswaterstaat (RWS)

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Zie ook Water, Verkeer en Leefomgeving.

Rijtijden

De rijtijd is de gereden tijd zoals geregistreerd door de tachograaf. Zie Arbeidstijdenbesluit voor het vervoer (ATB vervoer).

Rijverboden

Wettelijke regeling die verbiedt om een vrachtauto bijv. op een bepaalde tijd of plaats te laten rijden. Rijverboden kunnen betrekking hebben op tijd (bepaalde uren of dagen), gewicht van lading of voertuig, soort lading, afstand, bestemming of locatie of weersgesteldheid.

Risicobedrijf

Van een ‘risicobedrijf’ is sprake als het eigen vermogen wordt aangevuld met een achtergestelde lening, of als de solvabiliteitsratio minder dan 20% is (= eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen).

Rit

Zie beladen en lege rit.

Ritplanningssysteem

Met een ritplanningssysteem wordt berekend hoe een bedrijf transportopdrachten het beste tot ritten kan bundelen. Hierbij houdt het systeem rekening met allerlei randvoorwaarden, zoals voertuiggrootte, venstertijden bij laad- en losadressen, producteisen, depots, werktijden van de chauffeurs, afstand en rijtijden.

Ritmachtigingen

Voor het vervoer van goederen over de weg naar, van of door een land buiten de Europese Unie is er een ritmachtiging nodig. Dit geldt voor beroepsvervoer en eigen vervoer. Ritmachtigingen zijn geldig voor een heen- en aansluitende retourrit.

Roetfilter

Een filter dat op een auto met een dieselmotor aangebracht kan worden.

Rola (Rollende Landstrasse)

zie Rollende weg.

Rolcontainer, rolpallet

Kleine, niet-stapelbare, meestal bakvormige eenheid op wielen om het laden en lossen van goederen te vergemakkelijken.

Rolkar

Zie rolcontainer

Rollende Landstrasse

De Rollende Landstraße (afgekort RoLa) is een transportsysteem voor het ‘begeleid gecombineerd verkeer’ op rails met een speciale trein waarop vrachtwagens en opleggers geplaatst worden. Zie ook Rollende weg (Rola).

Rollende weg (RoLa)

Vervoer van volledige wegvoertuigen, met het roll-onroll-offsysteem, op treinen die doorgaans volledig bestaan uit goederenwagens met lage vloer. Ook wel Rollende Landstrasse genoemd.

Roll-on, Roll-off eenheid (Roro-eenheid )

Roll-on, Roll-off, verrijdbare voorziening voor het vervoeren van goederen zoals een vrachtwagen, aanhangwagen of oplegger, die op een schip of op een trein kan worden gereden of gesleept.

Rondrit

Een beladen rit met één goederensoort en een groot aantal laad- en losactiviteiten tijdens de rit. De beladen rit begint en eindigt in dezelfde plaats.

Roro-eenheid

Zie Roll-on, Roll-off eenheid.

Routeplanningssysteem

Een routeplanningssysteem geeft aan wat voor één wagen de optimale route is tussen twee of meer adressen. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de afstand en rijtijd.

Routiers

Les Routiers Européens bestaat sinds 1948 en behartigt de belangen van de professionele bus- en vrachtwagenchauffeur. Routiers werkt nauw samen met alle betrokken partijen uit de wereld van verkeer en vervoer.

Rusttijden

Zie Arbeidstijdenbesluit voor het vervoer (ATB vervoer).

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL