Senior interim en verander manager, zelfstandig actief sinds 2006 Wereldwijde inzetbaar Senior supply chain manager Groene en duurzame transport oplossingen Intermodale transport oplossingen Fleet Management en total cost of ownership oplossingen Workshops en gastspreker Inkoop en verbetertrajecten transport en logistiek High profile herstructurering ERP planning en productie Business development en marketing Warehousing en IT Projects Zwaar transport en project cargo

Letter

Logistieke woordenlijst- – letter S

SCF

Zie Supply Chain Finance.

Schorsen

Als een vrachtauto ten minste een maand, of een bestelauto tenminste 3 maanden niet gebruikt wordt, kan een schorsing van de geldigheid van het kentekenbewijs worden aangevraagd. Dan hoeft er niet meer voldaan te worden aan de voertuiggebonden verplichtingen als motorrijtuigbelasting, WA-verzekering en APK.

SCM

Zie Supply Chain Management.

SCR

Zie Selectieve Katalytische Reductie.

Second-Party Logistics (2PL)

Second Party Logistics Service Providers zijn logistieke dienstverleners die behoren tot het tweede gebied van Logistiek Management (Second Party Logistics). Zij zijn met name gericht op de overname van klassieke logistieke taken, zoals transport, op- en overslag.

Sectorhuis

Zie Logistiek sectorhuis.

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL)

Sectorinstituut Transport en logistiek (STL) werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Met de kennis en ervaring is STL de verbindende factor die instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel mogelijk maakt. STL ondersteunt werkgevers bij het realiseren van Personeel & Organisatie beleid met een breed scala aan producten en diensten. STL staat werknemers bij met raad en daad voor een mooie loopbaan in de sector - van leerling tot pensioen.

Secure lane

Secure Lane is een cameravolgsysteem op parkeerplaatsen voor vrachtautoís, bedrijventerreinen en verzorgingsplaatsen langs snelwegen.

Selectieve Katalytische Reductie (SCR)

SCR, beter bekend onder de Engelse naam Selective Catalytic Reduction, is een chemisch proces dat wordt gebruikt om de rookgassen die ontstaan bij een verbrandingsproces te ontdoen van stikstofoxiden (NOx).

Service level agreement (SLA)

Overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product.

Servicelogistiek

Servicelogistiek omvat alle technische en bedrijfskundige logistieke kennis en competenties die nodig zijn om dienstenpakketten rondom duurzame consumptie- en kapitaalgoederen efficiŽnt en effectief af te stemmen op de klantvraag gedurende alle levenscyclusfasen.

SLA

zie Service Level Agreement.

Snelheidsbegrenzer

Een snelheidsbegrenzer is een systeem in een voertuig dat een bestuurder dwingt zich aan een bepaalde snelheid te houden. Overschrijdt een voertuig de maximaal toegestane snelheid, dan vindt er een aanpassing plaats. Dit gebeurt automatisch via de motor. Het is verplicht in zware bedrijfsautoís en bussen.

Sociale innovatie

In het beroepsgoederenvervoer over de weg kan sociale innovatie gedefinieerd worden als slimmer werken door vernieuwingen in arbeidssystemen. Op hoofdlijnen zijn er 2 vormen te onderscheiden, namelijk: vernieuwingen in vervoerssystemen en vernieuwingen in arbeidstijdenmanagement (roostervormen).

SOOB

Zie Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer.

Soortelijke massa

Het gewicht van een product in kilo per kubieke meter. Ook wel soortelijk gewicht genoemd.

Speed docking

Wedstrijd waarbij operationele data verzameld wordt. Deze kennis kan gebruikt worden om verspilling uit de keten te halen en zo de supply chain te versnellen en te verduurzamen.

Spiegelafstelplaats

Hulpmiddel bedoeld om vrachtwagenchauffeurs de gelegenheid te geven met behulp van lijnen op de bestrating hun spiegels optimaal af te stellen. Zie ook dodehoekspiegel.

SPL

Zie Strategisch Platform Logistiek.

Stadsverkeer over de weg

Verkeer in een stedelijk gebied uitgevoerd door wegvoertuigen.

Statische inhaalverboden

Inhaalverboden die op een weg gelden op bepaalde dagen en/of bepaalde tijden.

Stedelijke distributie

Bij stedelijke distributie wordt in eerste instantie gedacht aan de bevoorrading (inclusief retourstromen) van bedrijven en instellingen met goederen in (binnen)steden en kernwinkelgebieden in Nederland: winkels, horeca, kantoren en andere bedrijfsmatige activiteiten zoals apothekers en zorginstellingen. Dit betreft business-to-business (B2B) leveringen. Business-to-consumer (B2C) leveringen worden doorgaans niet tot stedelijke distributie gerekend.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB)

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

Stichting Vervoeradres (Sva)

De Stichting Vervoeradres faciliteert de logistieke keten met tweezijdige, breed geaccepteerde algemene voorwaarden (zoals de AVC). Centraal hierbij staan evenwichtige risicoverdeling, brancheacceptatie en duidelijkheid over de rechtspositie van zowel afzender (verlader), logistieke dienstverlener als geadresseerde. De Stichting onderhoudt internationale contacten, gericht op het verbeteren van de rechtspositie van de partijen in de logistieke keten (zoals geformuleerd in het CMR-verdrag).

Strippen

Het lossen van diverse kleine partijen uit ťťn container noemt men strippen.

Stuffen

Het laden van diverse kleine partijen in ťťn container noemt men stuffen.

Subcontractor

Zie Ondervervoerder/Charter.

Supply chain

Een keten van activiteiten die erop is gericht om een product of dienst van leverancier naar afnemer te brengen.

Supply Chain Finance (SCF)

Het geheel van instrumenten voor het financieren van goederen terwijl ze langs de supply chain bewegen van herkomst tot bestemming.

Supply Chain Finance (SCF)

SCF kan worden gedefinieerd als zowel het optimaliseren van financiering tussen bedrijven als het integreren van financiŽle processen met klanten, leveranciers en logistieke en financiŽle dienstverleners om waarde te creŽren voor alle deelnemende bedrijven.

Supply chain management (SCM)

Het management van een netwerk van verbonden bedrijven die bezig zijn met het leveren van producten en diensten aan eindgebruikers in een supply chain.

Supply chain management (SCM)

SCM, ook wel integraal ketenbeheer genoemd, is een principe waarbij door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten ontstaat.

Supportactiviteiten

Activiteiten en diensten voor de logistieke dienstverlening, zonder direct gekoppeld te zijn aan de goederenstroom.

Swap Body

Een swap body (wissellaadbak of afzetbak) is een uitwisselbare laadbak die zich makkelijk laat scheiden van het dragende voertuig.

Synchromodaal transport

Alle modaliteiten (weg, spoor, water) parallel inzetten waarbij op het laatste moment wordt besloten welke modaliteit gebruikt gaat worden. De keuze is afhankelijk van wat op dat moment de beste keuze is op basis van bijvoorbeeld beschikbare capaciteit, verstoringen, of eisen aan de levertijd.

Synchromodaliteit

Synchromodaliteit is het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk onder regie van een logistieke dienstverlener, zodat de klant (verlader of expediteur) een geÔntegreerde oplossing krijgt aangeboden.

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL