Logistieke dienstverlening

Business Developement
Benchmarking transport
Betonfabrikanten
Duurzaam Transport
Ecocombi / LZV
Herstructurering
Interim Manager
Intermodal transport
Inkoop transport
IT Projecten
Juridisch advies
Marketing / Verkoop
Multimodaal vervoer
Procurement / Contracten
Supply Chain Management
Tendering transport
Transport Consultancy
Windenergie
Wagenpark
Workshop Marketing
Zwaar transport

Juridische vragen en antwoorden

Aansprakelijkheid volgens AVC
AVC of Fenexvoorwaarden
Aansprakelijkheid volgens CMR
Algemene informatie AVC en CMR
Aflevering en proof of delvery
Informatie electronische vrachtbrief
Informatie over de vrachtbrief
Overbelading in AVC en Wet Wegvervoer Goederen (WWG)
Rententierecht


OVERBELADING IN AVC EN IN WET WEGVERVOER GOEDEREN

Zowel in de AVC als in de nieuwe Wet Wegvervoer goederen (WWG) is een regeling opgenomen over overbelading. De regeling in de AVC is een zogenaamde privaatrechtelijke regeling, dat betekent dat de regeling tussen partijen wordt overeengekomen en alleen tussen partijen geldig is. Partijen moeten zich tegenover elkaar aan deze AVC-regeling houden! De overbeladingsregeling, zoals die in de WWG is opgenomen, is een zogenaamde publiekrechtelijke regeling: deze regeling is geldig voor iedereen die bij wegvervoer betrokken is, ongeacht wat partijen hebben overeengekomen.

De AVC regeling blijft belangrijk, omdat in de AVC een duidelijke invulling van de verplichtingen van partijen wordt aangegeven. De WWG is hier niet duidelijk over. In de AVC is voor zowel afzender als vervoerder een informatieplicht opgenomen en een verplichting tot zorgvuldig laden. Dit is geregeld in art. 4 lid 1 en 4 en art. 9 lid 1 en 5. Daarnaast voegt art. 4 lid 4 nog een boete toe, in geval de vervoerder al voor aanvang van het vervoer de afzender heeft gewezen op overbelading.

De AVC geeft dus een heel praktische invulling van de verantwoordelijkheden, met als doel het vóórkomen van overbelading. Informatieplicht: De afzender dient het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren zaken op de vrachtbrief te vermelden (art. 4 lid 1 sub d). De vervoerder is verplicht het laadvermogen van het voertuig aan de afzender mee te delen (art. 9 lid 1).

Verplichting tot zorgvuldig laden: De afzender is verplicht de vrachtwagen te laden, maar partijen mogen hiervan afwijken. De vervoerder is verplicht de belading te controleren, tenzij hij daartoe niet in de gelegenheid is (bijvoorbeeld bij containervervoer). Als de afzender de eventueel geconstateerde overbelading niet opheft, dan heeft de vervoerder de keus om de overeenkomst op te zeggen of zelf de overbelading ongedaan te maken. In beide laatste gevallen dient de afzender €500,- te betalen aan de vervoerder plus verdere schade van de vervoerder.

Van der Meer Advies

Powered by
Bouwe van der Meer
KVK Leeuwarden: 011.177.76
VAT number: 109454376B03

Kantoor

De line 16 8411 TV JUBBEGA
The Netherlands
Phone: +31 6 46 84 23 31
info@vandermeer-advies.nl

Andere Websites

Interim-xl.de
Interim-xl.com
Spedition-logistik-beratung.de
Vandermeer-advies.nl

Meer links

Testitimonials
Gastspreker
Vacatures
Partners Interim XL